Temalin BIM-objektikirjastot

Olemme täydentäneet BIM-objektikirjastoja. Uudet kirjastot ovat ladattavissa sivuiltamme ja toimivat ArchiCAD- ja Revit-ohjelmistossa. Molemmille ohjelmistoille on ladattavissa seuraavat tuotesarjat: Country, Mondo, Ronja, RonjaCorner, Temalette, Trend, peilikaappeja, säilytyskaappeja sekä tasoaltaita.

Lisäksi ArchiCadille on saatavissa GDL-kirjasto Round-sarjan kalusteryhmistä. GDL-kirjasto sisältää myös ohjaustiedoston, josta käyttäjät voivat käydä helposti varmistamassa onko viimeisin versio käytössä.

CE-merkintä

CE-merkintä ja sen vaatimuksista lyhyesti

Tuote on rakentamismääräysten mukainen, kun siinä on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset. Viranomaisten on hyväksyttävä CE-merkinnällä varustetun tuotteen käyttäminen rakentamiseen, jos tuote soveltuu suunniteltuun tarkoitukseensa ja rakentamiselle asetettu vaatimustaso täyttyy.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance: DoP); 1.7.2013 alkaen

DoP: Suoritustasoilmoitus on lyhyt dokumentti, joka sisältää tuotetta koskevia keskeisiä tietoja CE-merkintätietoja laajemmin. Tähän kuuluu mm. valmistajan yhteystiedot, tuotetyypin yksilöivä tunniste ja suunniteltu käyttökohde, arviointi- ja varmennusmenettelyt, laadunvalvonnan ilmoitettu laitos, jos tuotteen AVCP- luokka tämän vaatii. Sekä teknisten ominaisuuksien suoritustasot esitettynä rakennustuoteasetuksen liitteessä III esitetyllä tavalla. Lisätietoja CE merkinnästä ja AVCP- luokista löytyy esim. TUKESilta (www.tukes.fi).

Emali saniteettituotteissa

Satoja vuosia vanha emalointitekniikka on kehittynyt eri ajanjaksojen vaatimusten mukaisesti. Nykyaikainen saniteettiemali soveltuu kylpyhuoneisiin ja pesutiloihin, joissa arvostetaan kestävyyttä, hygieniaa ja helppohoitoisuutta. Toinen suosittu saniteettimateriaali on posliini. Laadultaan ja ominaisuuksiltaan posliini ja emali ovat samanarvoisia. Suurin ero on raaka-aineissa: posliinin runko on poltettua savea, emalin syvävedettyä terästä. Tästä syystä emaliset saniteettituotteet ovat mekaanisesti kestäviä ja pitkäikäisiä. Lisäksi emaloidut saniteettituotteet ovat ohuen seinämäpaksuuden ja nykyaikaisten valmistusmenetelmien ansiosta huomattavasti pienempiä ja vähemmän tilaa vieviä kuin muut vastaavat tuotteet.

Lataa GDL-objektikirjasto
Lataa Revit-objektikirjasto